NIK zbada Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego i decyzje jej zarządu. Według „Naszgo Dziennika” instytucją tą zarządzali politycy samorządowi związani z PO, a zarząd agencji podejrzewany jest o niegospodarność.

Wniosek o kontrolę złożył poseł PiS-u Czesław Hoc. Twierdzi on, że zarząd agencji zdecydował o podniesieniu swoich uposażeń o 100 procent bez merytorycznych przesłanek.

Podjęto również decyzję o zleceniu księgowości firmie zewnętrznej, co miało zwiększyć koszty agencji. Niektórzy członkowie zarządu łączą natomiast swoje funkcje ze stanowiskami we władzach samorządowych.

Poseł Hoc oskarża też urzędników NIK-u o nieudolne działanie w tej sprawie. Przypomina, że kilka razy składał wnioski o kontrolę w agencji z punktu widzenia efektywności gospodarowania majątkiem publicznym. NIK odmawiał jednak wszczęcia kontroli tłumacząc się między innymi brakiem wystarczającej liczby kontrolerów.

IAR