MRR: wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 15,4 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów, od początku uruchomienia programów perspektywy finansowej 2007-2013 do 1 listopada tego roku, wyniosła 15,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 11,9 mld zł – podało w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 1 listopada 2009 r. złożono 90,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 210,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 21.585 umów o dofinansowanie na kwotę 82,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowania w części UE 58,8 mld zł, co stanowi 21 proc. alokacji na lata 2007-2013.

PAP