Od 17 listopada nabór wniosków o dotacje w przetwórstwie

Od 17 listopada grupy producentów rolnych, które chcą otrzymać unijną dotację na inwestycje w przetwórstwie, będą mogły składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inni przetwórcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie od 15 grudnia.

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Agencji, na inwestycje w przetwórstwie mleka, mięsa, owoców i warzyw, w tym naborze wniosków, jest 300 mln zł. Pieniądze można wykorzystać m.in. na budowę budynków, zakup maszyn, środków transportu itp.

Agencja może dopłacić do inwestycji od 25 proc do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych. Na największe dopłaty mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które działają jako grupa producencka.

Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł dla jednego beneficjenta, a minimalne wsparcie na inwestycję wynosi 100 tys. zł.

Agencja będzie przyjmowała wnioski do chwili wyczerpania się środków, ale nie później niż do końca roku.

Jak podało biuro prasowe, „złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed terminem wskazanym w ogłoszeniu prezesa ARiMR spowoduje nieprzyznanie pomocy”.

PAP