MRiRW: rosną ceny żyta, kukurydzy, wieprzowiny oraz mleka

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w dniach 19-25.X podrożało żyto, kukurydza, wieprzowina oraz mleko. Tańsza była natomiast pszenica, jęczmień, mięso wołowe oraz kurczaki.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 19-25.10.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 463 zł/t wobec 464 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było nadal o ponad 3 proc. tańsze niż przed miesiącem. Za żyto konsumpcyjne płacono 270 zł/t, tj. o ponad 10 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 5 proc. więcej niż w analogicznym tygodniu września br.

Jęczmień paszowy potaniał do 363 zł/t, tj. o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jego cena była jednak o 3,6 proc. wyższa niż przed miesiącem. Cena skupu kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o ok. 4 proc. i ukształtowała się na poziomie 453 zł/t. Ziarno to było jednak o 4 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. pszenica i jęczmień potaniały o 5-8 proc., a żyto aż o 31 proc. Kukurydza natomiast jest o 22 proc. droższa.

MIĘSO

Po czterech miesiącach systematycznej obniżki, w dniach 19-25.10.2009 r. odnotowano niewielki wzrost cen skupu żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną płacono średnio 4,18 zł/kg, o 0,9 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu.

Od początku października br. utrzymuje się natomiast spadek cen skupu żywca wołowego. W analizowanym okresie za bydło dostawcy otrzymywali przeciętnie 4,55 zł/kg, o 1,2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Zarówno żywiec wieprzowy, jak i wołowy, był tańszy niż przed miesiącem odpowiednio o 8 proc. i o 5 proc.

W trzecim tygodniu października br. kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,08 zł/kg, tj. po cenie o 1 proc. niższej niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. niższej niż w połowie września br. Natomiast od miesiąca stabilne są ceny indyków, kształtując się na poziomie 4,81-4,82 zł/kg.

MLEKO

Rosną ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 19-25.10.br. za OMP producenci uzyskiwali 7,35 zł/kg wobec 7,28 zł/kg tydzień wcześniej (wzrost o 1 proc.).

PAP