MRiRW: wzrost cen zbóż i mleka, stabilne ceny mięs

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.03-4.04 zmniejszenie dostaw zbóż do skupu w okresie przedświątecznym było przyczyną niewielkiego wzrostu cen zbóż na rynku krajowym. Ceny mięs były na stabilnych poziomach, podrożało zaś odtłuszczone mleko w proszku.

  • ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.03-04.04.2010 r. zboża podstawowe były o 1-2 proc. droższe niż tydzień wcześniej.

W analizowanym okresie średnia krajowa cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 464 zł/t, żyta konsumpcyjnego 313 zł/t, a jęczmienia paszowego 384 zł/t. Ceny tych zbóż były jednak o 1-3 proc. niższe niż na początku marca br.

W dniach 29.03-04.04.2010 r. dostawcy kukurydzy średnio w kraju uzyskiwali 499 zł/t wobec 497 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było o blisko 3 proc. tańsze niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny zbóż podstawowych były o 13-14 proc. niższe, a kukurydzy o 2,5 proc. niższe.

  • MIĘSO

Na przełomie marca i kwietnia br. ceny skupu żywca wieprzowego obniżyły się o 1 proc. wobec poprzedniego tygodnia, natomiast ceny pozostałych gatunków nie zmieniły się. Według danych zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.03- 04.04.2010 r. dostawcy trzody chlewnej otrzymywali średnio w Polsce 3,67 zł/kg. Było to o 3 proc. mniej niż przed miesiącem i o 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na krajowych targowiskach sezonowo drożej sprzedawano prosięta. Na przełomie marca i kwietnia br. za 1 prosię płacono ok. 156 zł, o 5,5 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 18 proc. mniej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie dostawcy żywca wołowego otrzymywali przeciętnie 4,58 zł/kg. Było to o 1 proc. mniej niż przed miesiącem i o 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Ceny bydła nadal jednak utrzymują się na poziomie wyższym niż w latach poprzednich.

Za kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,18 zł/kg, tj. o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Indyki skupowano po 4,33 zł/kg, po cenie niewiele niższej (o 0,3 proc.) niż przed miesiącem. Jednocześnie drób był o 10 – 13 proc. tańszy niż w porównywalnym okresie 2009 r.

  • MLEKO

Na przełomie marca i kwietnia br. (po spadku w poprzednim tygodniu) o prawie 1 proc., do 7,64 zł/kg wzrosły także ceny odtłuszczonego mleka w proszku.

PAP