Mikronabór

Na przygotowanie wniosków zostało kilka tygodni. Od 28 czerwca do 9 lipca Agencji Restrukturyzacji będzie przyjmowała dokumenty o przyznanie wsparcia na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem na obszarach wiejskich.

Aneta Kulesza, ARiMR – „Będą musieli spełniać kryterium mikroprzedsiębiorstwa, czyli zatrudniać poniżej 10 osób i mieć roczny obrót poniżej 2 milionów euro.”

Wysokość wsparcia zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. I może to być od 100 do 300 tysięcy złotych. Aby dostać maksymalne wsparcie wystarczy zatrudnić trzy osoby. Działalność gospodarczą trzeba prowadzić przez co najmniej 5 lat.

Aneta Kulesza, ARiMR – „Może to warto podkreślić, że samo miejsce pracy trzeba utrzymać przez okres 2 lat, czyli krótszy niż prowadzenie działalności gospodarczej.”

Do wydania w tej edycji programu jest ponad 300 milionów euro.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP