Lekkie spadki cen pszenicy i żyta

W ostatnim tygodniu stycznia spadały ceny pszenicy i żyta, za to drożała wołowina i drób – wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w˙dniach 25-31.01.br. cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 493 zł/t, tj. o ok. 2 proc. niższym niż w˙poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie była ona o ponad 4 proc. niższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie płacono średnio 328 zł/t, tj. nieco (o˙0,5 proc.) więcej niż tydzień wcześniej. Ziarno to było o prawie 8 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 16 proc. tańsze niż przed rokiem.

W odniesieniu do poprzedniego tygodnia o 7 proc. podrosła cena w skupie jęczmienia paszowego. Cena tego ziarna średnio w˙kraju wzrosła do 395˙zł/t. Była ona o˙ponad 7 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem. W˙odniesieniu do porównywalnego okresu 2009 r. jęczmień paszowy był droższy o 5,5 proc.

MIĘSO

Według danych w dniach 25-31.01 dostawcy trzody chlewnej, otrzymywali średnio 3,61 zł/kg, tj. o 1,2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o blisko 7 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowania sprzed roku trzoda chlewna była tańsza o 16 proc.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy żywiec wołowy płacono przeciętnie 4,99 zł/kg wobec 5,00 zł/kg przed tygodniem. Była to cena o prawie 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Dostawcy kurcząt typu brojler uzyskiwali średnio 2,93 zł/kg, tj. o 2,9 proc. więcej niż w˙poprzednim tygodniu, ale o ponad 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Cena indyków przeciętnie ukształtowała się na poziomie 4,36 zł/kg. Było to o niecałe 1 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

MLEKO

Przeciętna cena odtłuszczonego mleka w proszku spadała. W końcu stycznia br. za produkt ten średnio w kraju płacono 7,69 zł/kg, tj. o˙0,6 proc. mniej niż w tydzień wcześniej.

PAP