KRIR w sprawie systemu nadawania oznaczeń i numerów producentów rolnych

KRIR w sprawie systemu nadawania oznaczeń i numerów producentów rolnych

Obecnie w ramach kontroli i nadzoru służb kontroli państwowej m.in. ARiMR, ARR, PIORIN, IW nad gospodarstwami rolnymi, Zarząd KRIR zauważył brak jednolitości systemu nadawania oznaczeń i numerów producentów rolnych na gruncie przepisów stosowanych przez te instytucje.

Dotychczas obowiązujący schemat nie sprzyja jego przejrzystości, pozostaje niespójny, wiąże się przyznawaniem różnych identyfikatorów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych, 13 czerwca 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odniesienie się do kwestii możliwości stworzenia systemu opartego na ujednoliconym układzie rejestrowym poprzez nadawanie jednego numeru kodującego danego producenta, który będzie kompatybilny i reprezentatywny dla wszystkich agend kontrolujących oraz wdrażających.