KRIR odnośnie wielkości i rodzajów upraw objętych dopłatami

KRIR odnośnie wielkości i rodzajów upraw objętych dopłatami

W trackie dyskusji, która miała miejsce podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkowie KRIR zwrócili uwagę, iż w dalszym ciągu nie jest znany nowy system płatności bezpośrednich po 2014 r. a rolnicy nie wiedzą czego oczekiwać w dalszej perspektywie.

W związku z tym, 18 czerwca 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się Ministra Rolnictwa o udzielenie informacji na temat określenia w nowej perspektywie finansowej wielkości i rodzajów upraw objętych dopłatami uzupełniającymi.

W Posiedzeniu KRIR udział wzięli również przedstawiciele plantatorów buraka cukrowego. W efekcie dyskusji na temat przyszłości tego sektora Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła wniosek, że utrzymanie w latach 2015-2020 wsparcia związanego z produkcją do uprawy buraków cukrowych, w formie płatności uzupełniających dla plantatorów uprawiających buraki cukrowe, pozwoliłoby w pewnym stopniu zniwelować przewidywany spadek dochodów producentów buraków oraz realne zagrożenie rezygnacji z produkcji.

źródło: Katarzyna Kuznowicz Krajowa Rada Izb Rolniczych