ASF – kolejne obostrzenia dla rolników z Podlasia

ASF - kolejne obostrzenia dla rolników z Podlasia

Ministerstwo Rolnictwa planuje, w trybie pilnym bez konsultacji społecznych, wprowadzenie kolejnych obostrzeń dla rolników z Podlasia dokonujących uboju świń na potrzeby własne.

W związku z wprowadzanymi w projekcie zmianami dotyczącymi badań przed- i poubojowych Zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie do ministra rolnictwa o pokrywanie kosztów tych badań z środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych.

wystąpienie KRIR