Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające ze złożonych do 17 lipca br. wniosków o pomoc finansową, w poszczególnych województwach wynosi:

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

12 689 826

20

1 000 000,00

2

Kujawsko – pomorskie

22 491 621

78

3 900 000,00

3

Lubelskie

32 906 032

98

4 900 000,00

4

Lubuskie

5 571 854

6

300 000,00

5

Łódzkie

26 254 812

60

3 000 000,00

6

Małopolskie

10 764 474

6

300 000,00

7

Mazowieckie

48 804 779

133

6 650 000,00

8

Opolskie

7 934 786

8

400 000,00

9

Podkarpackie

9 043 324

26

1 300 000,00

10

Podlaskie

23 016 719

71

3 550 000,00

11

Pomorskie

12 077 214

32

1 600 000,00

12

Śląskie

7 263 832

4

200 000,00

13

Świętokrzyskie

12 631 479

33

1 650 000,00

14

Warmińsko – mazurskie

13 915 048

32

1 600 000,00

15

Wielkopolskie

37 194 316

89

4 450 000,00

16

Zachodniopomorskie

9 160 013

13

650 000,00

Razem

291 720 128

709

35 450 000,00

Źródło: ARiMR
Autor: Tomasz Kołodziej – Prezes ARiMR