Kolejny tydzień z rzędu drożały pszenica i trzoda chlewna

Na przełomie czerwca i lipca utrzymał się wzrost cen w skupie trzody chlewnej oraz pszenicy konsumpcyjnej, potaniał natomiast żywiec wołowy i drób – wynika z analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.06-05.07.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 571 zł/t, tj. o 0,6 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Była ona także o ponad 2 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o ok. 29 proc. niższa niż przed rokiem.

Od trzech tygodni wyraźnie tanieje żyto konsumpcyjne. W analizowanym tygodniu za ziarno to rolnicy przeciętnie uzyskiwali 357 zł/t, tj. o 1,9 proc. mniej niż tydzień wcześniej, o 2,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 51 proc. mniej niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy w dniach 29.06-05.07.br. płacono średnio 424 zł/t wobec 422 zł/t w poprzednim tygodniu. Było to o 2,1 proc. mniej niż przed miesiącem i o 31 proc. mniej niż w porównywalnym okresie 2008 r.

Na przełomie czerwca i lipca przeciętna cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 684 zł/t, tj. o blisko 1 proc. niższym niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 6,5 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 10 proc. niższa niż przed rokiem.

MIĘSO

Według danych ZSRIR w dniach 29.06-05.07.2009 r. za trzodę chlewną dostawcy przeciętnie otrzymywali 5,30 zł/kg, o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

Żywiec wołowy skupowano po 5,09 zł/kg. Było to o 0,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca i roku bydło było droższe odpowiednio o 1 proc. i o 21 proc.

Pomimo obniżenia średnich cen skupu kurcząt o 1,7 proc., a indyków o 0,8 proc. w porównaniu do notowań z poprzedniego tygodnia, utrzymują się one na wysokim poziomie. Na przełomie czerwca i lipca za kurczęta płacono 3,70 zł/kg, o 3 proc. więcej niż przed miesiącem, a za indyki 5,27 zł/kg, o 1 proc. mniej. Wymienione gatunki drobiu były droższe niż przed rokiem odpowiednio o 13 proc. i o 21 proc.

MLEKO

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku w dniach 29.06-05.07.br. średnio w kraju wyniosły 6,98 zł/kg i były zbliżone do notowanych tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ceny wzrosły o 1-2 proc. Natomiast w porównywaniu do analogicznego okresu ub.r. OMP było tańsze o 10 proc.

PAP