Kolejna szansa na fundusze

W województwie zachodniopomorskim Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła już przyjmowanie wniosków na „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Ale rolnicy – przynajmniej niektórzy – nadal mogą składać wnioski. W jaki sposób? Przez… lokalne grupy działania.

Środkowopomorska Lokalna Grupa Działania w Koszalinie właśnie ogłosiła nabór wniosków na „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz na „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W sumie do wykorzystania jest prawie 1,2 mln zł.

Barbara Bawiec-Kusz – prezes Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania: Preferowane są projekty, które wpisują się w produkt turystyczny dla aktywnych. Zasady ubiegania się o dofinansowanie są takie same jak przy składaniu wniosków bezpośrednio do Agencji. Tworzący nowe miejsca pracy mogą otrzymać pomoc od 100 do 300 tys. zł, a w przypadku różnicowania w kierunku działalności nierolniczej maksymalny limit pomocy to 100 tys. zł na beneficjenta.

Jak zdobyć pieniądze? Oczywiście po pierwsze poprawnie wypełnić wniosek, ale najważniejszy jest dobry pomysł.

Andrzej Czerwiński – zachodniopomorski ośrodek doradztwa rolniczego: Warto poszperać w internecie. Popatrzeć na inicjatywy z innych regionów.

Pani Katarzyna Mażulis 2 lata temu złożyła wniosek w „ramach różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Pieniądze: 100 tys. złotych przeznaczyła na remont starego domu, w którym prowadzi usługi agroturystyczne: a więc na remont łazienek, ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego.

Dzięki otrzymanej dotacji gospodarstwo pani Mażulis w krótkim czasie zyskało stałych klientów, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Bez unijnej pomocy nie było co marzyć o rozwoju – mówi rolniczka.

Katarzyna Mażulis – Warblewo, gmina Polanów: Aby klient był zadowolony, musi miec łazienkę. A fundusze unijne pozwoliły mi na to.

Środkowopomorska Lokalna Grupa działania obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin z okolic Koszalina. Wnioski na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw będą przyjmowane od 20 września do 19 października.

Teraz można jeszcze skorzystać z bezpłatnego doradztwa, jakie jest prowadzone przez grupę we wszystkich gminach należących do organizacji.

Andrzej Kisiel/OTV Koszalin Redakcja Rolna TVP