Kiedy ruszy modernizacja gospodarstw rolnych?

Kiedy ruszy modernizacja gospodarstw rolnych?

Listopad, grudzień, a może dopiero początek przyszłego roku. Kiedy ruszy modernizacja gospodarstw rolnych? Jedno jest pewne przyjmowanie wniosków będzie przebiegało w dwóch etapach.

Rolnicy, którzy drogę od złożenia dokumentów do wypłaty pieniędzy mają już za sobą zgodnie przyznają, że było warto.

Michał Wójcicki, Plasków „Były problemy, trzeba było się najeździć do tej Agencji do Warszawy, ale wszystko się udało szczęśliwie załatwić”.

Marek Niestępski, Bobino Grzybki „Jest to trudne bo spraw papierkowych jest dużo, ale jakiś zastrzyk dla gospodarstwa jest”.

Problem w tym, że pan Marek na razie o kolejnym składaniu wniosków nie ma nawet co marzyć, bo wykorzystał już całą dostępną mu kwotę na lata 2007-13.

Marek Niestępski, Bobino Grzybki „Wszystkie fundusze wykorzystałem na zakup sprzętu rolniczego utwardzenie tego podwórka”.

Do tej pory ze wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych skorzystało kilkadziesiąt tysięcy rolników. Większość osób, które złożyły wnioski w ubiegłym roku ma już zagwarantowaną wypłatę środków. Problem jest tylko w województwie wielkopolskim.

Edyta Wieczorkiewicz, ARiMR „W tej chwili jeszcze nie jest to określone, będziemy to wiedzieć dopiero po zakończeniu procesu obsługi. Natomiast najprawdopodobniej nie dla wszystkich starczy środków”.

Dlatego w Wielkopolsce wnioski o wsparcie na modernizację będą mogli składać jedynie producenci mleka. Chodzi o dodatkową pulę środków przyznaną Polsce na tak zwane nowe wyzwania. O pomoc będą mogli ubiegać się producenci, którzy mają kwotę mleczną wynoszącą co najmniej 20 tysięcy kg i prowadzą działalność przynajmniej od roku. Dwa tygodnie później ma ruszyć nabór wniosków od pozostałych rolników.

Edyta Wieczorkiewicz, ARiMR „Jeszcze nie jest znany ten termin, nie ma jeszcze wiążących rozstrzygnięć. Myślę, że te rozstrzygnięcia też będą brały pod uwagę to, że w tej chwili są nabory na młodego rolnika, nabory na renty więc tutaj jeszcze wiążących rozstrzygnięć nie ma”.

Uruchomienia programu za kilka tygodni zamknęłoby drogę do modernizacji rolnikom, którzy przejmą gospodarstwa przekazane im w zamian za renty strukturalne. Ministerstwo Rolnictwa nie zamierza jednak podporządkowywać obu działań.

Marek Sawicki, minister rolnictwa „Ci młodzi rolnicy jeszcze w kolejnej edycji programu czyszczącego w ramach uzyskanych środków będą mogli składać wnioski w przyszłym roku. Więc droga dla nich do modernizacji nie jest zamknięta”.

Jest też duża szansa, że wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie kontynuowane z funduszy na lata 2014 – 2020.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP