Kasa otwarta

Sięgnęło po nie ponad 50 tysięcy rolników, wkrótce będą mieli szanse następni. Są jeszcze środki na programy rolnośrodowiskowe. Wnioski, podobnie jak w przypadku dopłat bezpośrednich można składać od 15 marca do 15 maja.

Najtrudniejsze są początki. Przygotowanie pięcioletniego programu rolnośrodowiskowego, a potem drobiazgowe przestrzeganie zasad.

Andrzej Mitkowski, Płochocowo: papierkowa robota to jest tego typu, że trzeba systematycznie w danym roku notować to co się dzieje na tej działce rolnej, która jest objęta tym programem.

Warto jednak poświecić czas, bo rolnikowi przysługują unijne dopłaty.

Andrzej Mitkowski, Płochocowo: jest to jakiś tam zastrzyk pieniędzy tym bardziej, że pozwala to na prowadzenie takiego płodozmianu jak się planuje i tak jak się uzgodniło w tym planie.

Rolnicy zainteresowani wsparciem rolnośrodowiskowym mają do wyboru dziewięć różnych pakietów.

 • PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013:

 • Ochrona gleb i wód – 330-420 zł/ha
 • Ekstensywne trwałe użytki zielone – 500 zł/ha
 • Rolnictwo ekologiczne – 260-1540 zł/ha
 • Rolnictwo zrównoważone – 360 zł/ha

Najpopularniejsze to tak zwane międzyplony czyli ochrona gleb i wód. Przysługuje za nie 300-400 złotych na hektar rocznie. Stawka o 100 złotych wyższa obowiązuje w pakiecie ekstensywne użytki zielone. Za uprawy ekologiczne można dostać od 260 do ponad półtora tysiąca złotych. 360 złotych do hektara to dopłata na rolnictwo zrównoważone.

Dotacje można otrzymać także do bydła, koni owiec i świń ale jedynie do ras zagrożoną wyginięciem.

 • PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013:

 • konie – 1500 zł/ha
 • bydło – 1140 zł/ha
 • świnie – 570 zł/ha
 • owce – 20 zł/ha

Najwięcej bo 1500 złotych przysługuje do hodowli koni. Dopłata w wysokości ponad tysiąca złotych do sztuki obowiązuje w przypadku lokalnych ras bydła,570 złotych świń. 320 złotych to dotacja do lokalnych ras owiec.

Najwięcej pieniędzy do rozdysponowania jest na ochronę zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych.

 • PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013:

 • Ochrona zagrożonych ptaków i siedlisk przyrodniczych – 550-1390 zł/ha

Dotacje są wysokie bo od 550 do blisko 1400 złotych na hektar rocznie. Aby je dostać odpowiednie ekspertyzy trzeba przygotować rok wcześniej.

Zygmunt Kaczor, ARiMR: przyrodnicy oceniają czy na danej łące znajdują się siedliska lęgowe ptaków, czy siedliska przyrodnicze. Rejestrują to ekspertyzą w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Rolnicy zainteresowani przystąpieniem do programu pierwsze kroki powinni skierować do doradców rolnośrodowiskowych.

Zygmunt Kaczor, ARiMR: plan działalności rolnośrodowiskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być najpóźniej sporządzony do 15 maja danego roku.

Trzeba jednak pamiętać, że liczba doradców uprawnionych do sporządzenia tego planu jest ograniczona. Dlatego lepiej nie czekać do ostatniej chwili.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP