Przepisy wyskokowe

Jesteśmy wykańczani przez bezsensowne unijne nakazy narzekają gorzelnicy. Poszło o system rejestracji substancji chemicznych. Jak sama nazwa wskazuje stworzony dla firm chemicznych. Niestety tylko teoretycznie, bo ku zdziwieniu – systemowi podlegają też gorzelnie. Długa, skomplikowana, a przede wszystkim kosztowana procedura rejestracji może dobić ostatnie polskie firmy.

Gorzelnicy, gdy słyszą o tzw. systemie REACH pukają się w głowę. System stworzony po, aby rejestrować i kontrolować niebezpieczne produkty chemiczne stał się utrapieniem dla dostawców etanolu wykorzystywanego na cele spożywcze.

Leszek Wiwała – Polskie Przemysł Spirytusowy: co do zasady oni produkują na cele spożywcze, w związku z tym powinni być wyłączani z sytemu „reach” z tego względu, że część wyprodukowanego przez gorzelnie alkoholu idzie na cele przemysłowe. Siłą rzeczy każdy producent, każdy gorzelnik powinien się zarejestrować.

Już samo zarejestrowanie się w systemie było dla gorzelników problemem teraz doszły nowe obowiązki.

Leszek Wiwała – Polskie Przemysł Spirytusowy: rejestracja w systemie „reach” wiąże się z przygotowaniem dossier dotyczącym alkoholu etylowego, z pełną kartą charakteryzacji i z przedłożeniem badań, które potwierdzają kartę charakteryzacji, a takie badania trzeba oczywiście zakupić.

A to nie koniec wydatków. System jest bowiem częściowo opłacany przez tych, którzy zostali zmuszeni do stania się jego klientami. Dla małych gorzelni takie opłaty mogą okazać się zabójcze.

Włodzimierz Warchlewski – Związek Gorzelników Polskich: każdy zakład musi do tej Agencji Substancji Chemicznej, która mieści się w Helsinkach dołączyć opłatę rejestracyjną, która się waha od 6 tysięcy do 23 tysięcy euro od każdego producenta.

Gorzelnicy na wypełnienie wszystkich formalności oraz wniesienie opłat mają czas tylko do końca roku. Kto nie zdąży będzie musiał zwinąć interes.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP