Kalibracja opryskiwacza

Kalibracja opryskiwacza

Kalibracja opryskiwacza polega na ustaleniu jego parametrów roboczych (rodzaj rozpylaczy, ciśnienie i prędkość robocza), które zapewnią równomierne naniesienie zalecanej dawki preparatu na rośliny lub glebę z uwzględnieniem cech roślin jak również warunków wykonania zabiegu.

Opryskiwacz powinien być poddany okresowej obowiązkowej (co 3 lata) inspekcji przez uprawnione jednostki. Kalibracja może być przeprowadzona samodzielnie przez użytkownika opryskiwacza.

Pamiętaj – przestrzegaj zapisów etykiety -instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Preparat, który zwalcza owady, grzyby, chwasty, bakterie i inne mikroorganizmy może być również szkodliwy dla człowieka, dlatego odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej należy stosować do czasu wykonania ostatniej operacji z użyciem preparatu.

Do wykonywania zabiegów ochrony roślin należy stosować sprzęt posiadający znak CE i spełniający wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN) a także przepisów krajowych. Przy zakupie opryskiwacza należy zwrócić uwagę czy posiada on znak CE, deklarację zgodności, a także czy instrukcja użytkowania jest w języku polskim.

 • Sprzęt do wykonywania oprysków powinien być kalibrowany zawsze na początku sezonu a także każdorazowo po:
 • postoju dłuższym niż 4 miesiące,
 • wymianie: rozpylaczy, manometru, zaworu sterującego, kół napędowych ciągnika,
 • zamianie ciągnika na inny niż pracował przy opryskach,
 • naprawie układu cieczowego,
 • wykonaniu zabiegu na powierzchni większej niż 100 – 150 ha.

Dla bezpieczeństwa wszystkie czynności związane z kalibracją i przeglądami sprzętu do wykonywania ochrony należy wykonywać z użyciem czystej wody w oddaleniu od miejsc wrażliwych na skażenie wody, a szczególnie z dala od studni, źródeł, cieków wodnych i kanałów melioracyjnych.

Kalibracja opryskiwacza

Przeprowadzając kalibrację należy przede wszystkim:

 • dobrać dawkę cieczy odpowiednio do rodzaju i wielkości roślin oraz techniki opryskiwania,
 • dobrać rozpylacze odpowiednio do rodzaju upraw, charakteru zabiegu techniki opryskiwania i warunków pogodowych,

Do obliczenia potrzebnej ilości ś.o.r. i objętości wody niezbędne są:

 • zalecenia etykiety – instrukcji stosowania preparatu z uwzględnieniem chronionej uprawy, rodzaju ś.o.r. a także warunków pogodowych,
 • areał – powierzchnia, na której ma być zastosowany oprysk,
 • wyniki kalibracji.

Dokładnie przeprowadzona regulacja opryskiwacza jest warunkiem dobrze wykonanego zabiegu i zminimalizowaniu emisji środków ochrony roślin do środowiska. Gwarantuje również całkowite wykorzystanie przygotowanej cieczy roboczej i pozwala uniknąć nadwyżek cieczy po zabiegu.

 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. nr 133.849)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 12, poz. 51)
 • Europejska norma – EN 13790 – 1, – 2

Kalibracja opryskiwacza

Kalibracja – Lista kontrolna BHP – sprawdź czy sprzęt jest sprawny i gotowy do wykonania zabiegu ochrony roślin

Kalibracja opryskiwacza

UWAGA: Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady. (Materiały dzięki uprzejmości SYNGENTA – www.rolnictwoodpowiedzialne.pl).

Projekt elektronika dla rolnictwa jest wynikiem współpracy dwóch branż, elektroniki i rolnictwa. Ludzi z pasją i otwartymi umysłami. Znaleźliśmy czas i miejsce na wyprodukowanie ciekawych urządzeń głównie jako uzupełnienie lub wyeliminowanie zbyt drogiego lub zbyt kłopotliwego importu.

Naszym celem jest pełna kompletacja systemów wsparcia produkcji dla rolnictwa z zastosowaniem elektroniki, oczywiście dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarunkowań każdego gospodarstwa.

W przedsięwzięciu uczestniczymy począwszy od ustalenia potrzeb i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zaproponowanie i wspólne wypracowanie najwłaściwszej koncepcji, technologii i techniki, po generalne wykonawstwo i dostawę sprzętu. Oferujemy autorskie rozwiązania, oparte na komponentach renomowanych dostawców, oraz modyfikacje konstrukcyjne i programowe, dopasowane do wymagań zleceniodawcy.

 • Podsumowując, naszym klientom oferujemy:
 • doradztwo na każdym etapie inwestycji;
 • opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych);
 • opracowanie dokumentacji wykonawcze i eksploatacyjnej;
 • sprzedaż urządzeń, podzespołów, elementów, części;
 • kompletacja całych systemów;
 • serwis gwarancyjny;
 • konserwacja i serwis pogwarancyjny;
 • modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania.

Elementy, podzespoły, urządzenia i maszyny nietypowe, specjalistyczne jesteśmy w stanie zaprojektować i wyprodukować we własnym zakresie na najwyższym światowym poziomie. Już teraz zakres opracowanych urządzeń i ich komponentów jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie zaspokoić niemal wszystkie potrzeby branży.

Nie jesteśmy powiązani i nie jesteśmy uzależnieni od jakiejkolwiek firmy krajowej czy zagranicznej. Możemy dobrać technologię i dopasować do niej sprzęt dowolnej światowej marki w dowolnej, ale najwłaściwszej dla użytkownika konfiguracji. Naszymi urządzeniami zainteresował się Instytut Ogrodnictwa – Zakład Agroinżynierii w Skierniewicach, a także Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Swoim odbiorcom zapewniamy sprawdzony sprzęt zaopatrzony w niezbędne certyfikaty, gwarancję, instrukcje w języku polskim i jeśli to pomocne w angielskim i rosyjskim, uruchomienie całego systemu, przeszkolenie obsługi, serwis pogwarancyjny.

Żywimy nadzieję, że nasze zaangażowanie, elastyczność oraz wieloletnie doświadczenie a także gotowość sprostania nowym wyzwaniom sprawią, że współpraca z nami pozwoli Państwu osiągać zamierzone cele z wysoką skutecznością przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

Serdecznie zapraszamy do wzajemnej współpracy!


SPRZEDAŻ I DORADZTWO – Jakub Zubek: +48 694 170 170


bdi-agro bdi-agro1

sprzedaz@elektronikadlarolnictwa.pl

www.elektronikadlarolnictwa.pl


TO MAKE YOUR WORK EASIER
SALES AND CONSULTING
www.electronicforagriculture.eu / sales@electronicforagriculture.eu