IRG SGH: poprawa ocen koniunktury w rolnictwie w I kwartale 2010 r.

W styczniu poprawiły się oceny koniunktury w rolnictwie oraz wzrósł poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw – wynika z kwartalnego raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

„Styczniowa edycja ankietowych badań wskazuje, że rolnictwo weszło fazę poprawy koniunktury. Wyższy jest zarówno ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych, jak i poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw. Dla obu tych wskaźników odnotowano kilkunastopunktową poprawę w stosunku do szczególnie złych ocen z ubiegłego roku” – napisano w komentarzu do badania.

„Nie wystąpiło sezonowe pogorszenie koniunktury w stosunku do badań październikowych, co pozwala mieć nadzieję, że okres poprawy koniunktury przedłuży się na kolejne kwartały. Znak zapytania do tytułu informacji wprowadzono tylko dlatego, że poprawa wskaźników odbywa się ciągle w ujemnych rejestrach ich wartości, co każe ostrożnie przyglądać się ocenie sytuacji w rolnictwie” – dodano.

Z badania wynika, że lepsza sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych znajduje wyraz w znaczącym wzroście, w stosunku do roku ubiegłego, zakupów nawozów mineralnych, pasz treściwych i środków ochrony roślin.

Wyniki styczniowe wskazują również na niewielkie ożywienie aktywności inwestycyjnej przez gospodarstwa rolne, co jest optymistyczne. Wzrasta rola dopłat bezpośrednich w przychodach rolników.

PAP