Inflacja w lipcu – komentarz MG do danych GUS

Wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych wzrósł w lipcu 2009 roku o 0,1 proc. w stosunku do czerwca br. Natomiast roczny wzrost wyniósł 3,6 proc., wobec 3,5 proc. odnotowanych w czerwcu br. Wynik ten był wyższy od oczekiwań analityków MG.

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki, w sierpniu ceny dóbr i usług spadną nieznacznie, do ok. 0,1 proc. Oznacza to, że roczna dynamika wskaźnika może osiągnąć poziom 3,8 proc., pozostając powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego RPP. Będą temu sprzyjać spadki cen żywności, a także wolniejsze wzrosty cen paliw oraz używek.

Największy wpływ na kształtowanie wskaźnika cen miały opłaty związane z transportem, które wzrosły o 2,1 proc. To one podwyższyły wskaźnik o blisko 0,2 pkt. proc. Tak, jak oczekiwali analitycy MG, wolniej rosły ceny paliw osiągając w lipcu 4,1 proc., wobec 6,9 proc. w czerwcu. Ceny żywności spadły o 1,4 proc., obniżając wskaźnik o ponad 0,3 pkt. proc. Odnotowano ponadto dalszy wzrost cen używek, który w lipcu wyniósł aż 2,7 proc.

Szybciej od ogólnego wskaźnika rosły ceny usług, w tym przede wszystkim te związane ze zdrowiem, rekreacją oraz z branżą restauracyjno-hotelarską. Na poziomie z kwietnia utrzymały się z kolei ceny w sektorze łączności oraz edukacji. W lipcu odnotowano ponadto sezonowy spadek cen warzyw, natomiast ceny mięsa uległy dalszemu wzrostowi.

Również w branży mieszkaniowej zaobserwowaliśmy wzrost sięgający poziomu 0,2 proc. Podobnie kształtował się wzrost cen energii. Nadal rosły ceny usług komunalnych (tj. kanalizacyjnych oraz zaopatrywania w wodę).

Ministerstwo Gospodarki