Spotkanie z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się dziś z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Jarosław Denkiewicz, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos oraz dyrektorzy i pracownicy departamentów merytorycznych ministerstwa.

Rozmowy poświęcone były sytuacji na rynkach zbóż, rzepaku i skrobi ziemniaczanej, sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, kredytom preferencyjnym dla podmiotów skupowych oraz kontrolom fitosanitarnym na granicach. Poruszona została również kwestia dotycząca pomocy państwa dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i wiążący się z tym problem ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przedstawiciele Związku ocenili zaproponowane przez resort rolnictwa zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wskazując na konieczność wprowadzenia przepisów umożliwiających, zwłaszcza młodym rolnikom zakup ziemi na powiększenie swoich gospodarstw. Zwrócili także uwagę na potrzebę zachowania limitu sprzedaży ziemi, problem zabezpieczeń, jakie muszą posiadać rolnicy przy zakupie ziemi oraz kwestie związane z dzierżawami i pierwokupem.

Strona związkowa przedstawiła sytuację na rynku zbóż, wskazując, że jest ona bardzo trudna. Według przedstawicieli Związku rolnicy mają problemy ze sprzedażą zbóż z tegorocznych zbiorów, gdyż w niektórych rejonach skup zbóż został wstrzymany a cena oferowana przez podmioty skupowe jest niska. Zaapelowali do Ministra o pomoc mającą na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji na rynku zbóż. Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski poinformował Ministra o ogłoszeniu przez Związek pogotowia strajkowego w związku z sytuacją na rynku zbóż oraz zaprosił na nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Związku w dniu 5 września br. Zaproszenie zostało przyjęte.

Minister Marek Sawicki poinformował przedstawicieli Związku o trwających konsultacjach z innymi resortami dotyczącymi nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i wyjaśnił cel zaproponowanych regulacji prawnych. Podkreślił, że resort dąży do zmiany systemu gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez umożliwienie jak najszerszego i trwałego rozdysponowania tych gruntów pomiędzy rolników.

Szef resortu rolnictwa przedstawił także podejmowane na forum Unii Europejskiej działania związane z poprawą sytuacji na rynku zbóż, przede wszystkim złożenie wniosku o przyspieszenie terminu uruchomienia skupu interwencyjnego zbóż. Wskazał również możliwość skorzystania przez rolników z oferty spółki Elewarr, proponującej zakup zaliczkowy lub składowanie zbóż.

Poinformował ponadto o przyjęciu przez Radę Ministrów programu dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęski powodzi 2009 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi