Dopłaty na zakup ziemi pozostaną?

Jest szansa na przedłużenie w Polsce dopłat do kredytów na zakup ziemi przez rolników. Obecnie mogą się oni ubiegać o zwrot nawet 75 procent odsetek od kredytów.

By mogli nadal korzystać z preferencyjnego traktowania potrzebna była zgoda Brukseli. Komisja Europejska jest wprawdzie niechętna, bo uważa, że taka pomoc państwa jest niepotrzebna, ale kraje członkowskie nie mają zastrzeżeń – mówi minister rolnictwa. Marek Sawicki prosił o zgodę unijne państwa podczas narady szefów resortów rolnictwa w Luksemburgu.

IAR