Ceny zbóż nie powinny się znacząco zmienić

Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że w najbliższych dwóch kwartałach krajowe ceny zbóż będą kształtowały się na niskim poziomie, zbliżonym do notowanego w pierwszym kwartale 2010 r.

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r.

  • Ceny zbytu z podatkiem VAT:

  • pszenica ogółem – II 2010 – 479 zł | VI 2010 – 460-480 zł | IX 2010 – 440-470 zł
  • żyto – II 2010 – 331 zł | VI 2010 – 320-340 zł | IX 2010 – 300-330 zł
  • wieprzowina – II 2010 – 3,62 zł | VI 2010 – 3,8-4,0 zł | IX 2010 – 4,1-4,4 zł
  • wołowina – II 2010 – 4,87 zł | VI 2010 – 4,7-4,9 zł | IX 2010 – 4,6-4,9 zł
  • mleko odtłuszczone w proszku – II 2010 – 8,58 zł | VI 2010 – 7,3-7,7 zł | IX 2010 – 7,2-7,7 zł

ZBOŻA

Wysoki poziom zapasów w bieżącym sezonie (zwłaszcza w krajach eksportujących zboże) oraz konkurencja o rynki zbytu wpływają na utrzymywanie się cen na rynkach zagranicznych na relatywnie niskim poziomie. Szczególnie silną presję cenową na nasz rynek wywierają kraje sąsiadujące, w których zboże jest tańsze niż w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych dwóch kwartałach krajowe ceny zbóż będą kształtowały się na niskim poziomie, zbliżonym do notowanego w pierwszym kwartale 2010 r.

WIEPRZOWINA

Ocenia się, że na skutek ograniczonego popytu, rosnącej produkcji wieprzowiny z krajowego chowu i konkurencyjnego importu, w 2010 r. ceny skupu żywca w Polsce będą niższe niż w 2009 r. Sezonowe zmiany produkcji będą powodowały okresowy wzrost cen skupu trzody chlewnej.

WOŁOWINA

Najważniejszym partnerem Polski w handlu wołowiną pozostają kraje Unii Europejskiej. Prognozowany przez Komisję Europejską deficyt wołowiny w UE-15 może stymulować wzrost jej zakupów u pozostałych członków Wspólnoty, w tym w Polsce. Znacząco wyższe niż w Polsce ceny wołowiny w UE prawdopodobnie będą się przyczyniały do wzrostu cen na rynku krajowym, zwłaszcza w przypadku poprawy jakości kulinarnej rodzimej oferty. Możliwości sprzedaży mogą być jednak ograniczone, w wyniku zwiększenia importu tego mięsa spoza Wspólnoty, przede wszystkim z Ameryki Południowej.

RYNEK MLEKA

Poprawiająca się sytuacja gospodarcza prawdopodobnie będzie stymulowała światowy popyt na przetwory mleczarskie. Jednocześnie przewidywany jest wzrost produkcji mleka, w związku z czym konkurencja na rynkach zagranicznych nadal będzie silna. Pomimo przewidywanego dalszego spadku polskiego eksportu, ceny masła i OMP nie powinny ulec obniżeniu, ponieważ przewiduje się, że zmniejszeniu ulegnie także ich produkcja. Tak więc ceny produktów mleczarskich będą względnie stabilne. Sezonowemu obniżeniu w okresie lata ulegną prawdopodobnie ceny mleka surowego. Czynnikami negatywnie wpływającymi na poziom cen będą duże zapasy interwencyjne UE oraz przewidywane dalsze umacnianie się złotego.

PAP