Bezpieczne gospodarstwa nagrodzone

15 lutego 2008 roku, podczas Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY, odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007″.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Lech Kaczyński. W imprezie wzięli udział wszyscy współorganizatorzy i sponsorzy konkursu, m.in.: Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta RP do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kuźmiński, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Roman Kwaśnicki, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Anna Tomczyk, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Leon Grycuk, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych – przez Agencję Nieruchomości Rolnych i gospodarstw indywidualnych – przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • W kategorii zakładów rolnych laureatami zostali:
  • Kombinat Rolny KIETRZ Sp. z o.o. – I miejsce,
  • Gospodarstwo Rolne w Cebulkach – II miejsce,
  • Ferma Norek RADACHÓW Sp. z o.o. – III miejsce.

Wyróżniono także dwie firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AVENA” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. Prezes ANR Wojciech Kuźmiński (na zdjęciu drugi od lewej) wręczył laureatom nagrody rzeczowe ufundowane przez Agencję.

W kategorii gospodarstw indywidualnych I nagrodę otrzymali Danuta i Zbigniew Klimaszewscy, z Klimaszy w woj. podlaskim. W nagrodę otrzymali ciągnik firmy FARMTRAC, który ufundował Prezes KRUS.

Wszyscy laureaci otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta RP oraz okolicznościowe dyplomy.

Marek Madej Agencja Nieruchomości Rolnych