Apel do sieci handlowych o zaprzestanie wymuszania na dostawcach owoców i warzyw cen dumpingowych

Apel do sieci handlowych o zaprzestanie wymuszania na dostawcach owoców i warzyw cen dumpingowych

Pod takim hasłem odbyła się dziś wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz przedstawicieli organizacji producenckich owoców i warzyw.

Poszukujemy cywilizowanych warunków rozwoju współpracy z sieciami handlowymi – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Z żalem jednak stwierdzam, że pomimo trzykrotnych spotkań z przedstawicielami sieci nie możemy się porozumieć – powiedział minister dodając, że – w sieciach handlowych mamy do czynienia z bezwzględnym wymuszaniem na rolnikach i dostawcach obniżek cen.

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że jeżeli w sieciach cena kilograma jabłek jest poniżej 1,5 złotego to wcale nie jest na korzyść konsumentów. W dłuższej perspektywie czasowej oznacza to upadek polskich producentów i zastąpienie ich produktów towarami sprowadzanymi z zagranicy i oczywiście droższymi.

Wczoraj, po raz kolejny wystąpiłem do szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o skuteczne działania na rzecz ograniczenia możliwości stosowania cen dumpingowych – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że do 3 września br. do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło ponad 10 tysięcy 700 powiadomień od rolników chcących wycofać swoje produkty z rynku.

Już do 1 września wpłynęło takich powiadomień ponad 7,5 tysiąca na kwotę, i to po niższych stawkach zaproponowanych przez Komisję Europejską, około 85 mln euro – powiedział minister i dodał, że – gdyby policzyć po stawkach, na jakie zgodzili się 2 września ministrowie Trójkąta Weimarskiego, to kwotę tę należałoby pomnożyć przez dwa.

Dlatego też minister Sawicki będzie dalej zabiegał na forum unijnym o środki na stabilizację dochodów rolników, a nie tylko na stabilizację na rynku.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto o planowanych działaniach na arenie międzynarodowej.

Jutro odbędzie się nadzwyczajna, unijna rada ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa, zwołana na wniosek ministra Sawickiego skierowany do włoskiej prezydencji w zeszłym miesiącu.

Planowana jest misja gospodarcza do Kazachstanu, który oferuje interesujące warunki dla inwestorów (m.in. 30% zwrot kosztów inwestycji, 10 letni okres karencji podatkowej).

W dalszej perspektywie planowane są misje gospodarcze do Chin i Wietnamu.

Minister Marek Sawicki planuje również wizyty w listopadzie do Algierii i Egiptu. Zainteresowanie naszymi produktami wyraziła także Turcja.

Dziś na Białorusi przebywają polscy eksporterzy z sektora mleczarskiego, mięsnego i owocowo-warzywnego.