Dożynki Jasnogórskie 2014

Dożynki Jasnogórskie 2014

W dniu 7 września na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny obyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. W modlitwie uczestniczyło 80 tys. rolników z całej Polski.

Tegorocznemu, Ogólnopolskiemu Dziękczynieniu Bogu za Plony patronowali: św. Jan Paweł II w podziękowaniu za Jego kanonizację, oraz bł. Karolina Kózkówna, w 100-lecie jej męczeńskiej śmierci – Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie.

Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił biskup diec. tarnowskiej Andrzej Jeż. W homilii bp Andrzej Jeż często przywoływał postać bł. Karoliny Kózkówny, patronki tegorocznych Dożynek. Podkreślił, że rolnik, jak nikt inny, „ma świadomość, iż wszystko, co istnieje, wypływa ze źródła stwórczego działania Boga”. Przypominając życie bł. Karoliny, przypomniał, że w jej czasach praca na roli wpisywała się w rytm roku liturgicznego. Słowo do zgromadzonych wygłosił również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy – bp pomoc. diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Starostami tegorocznych dożynek byli Renata i Stanisław Pociecha z Męciny, koło Limanowej, z diecezji tarnowskiej. Mają siedmioro dzieci – 2 córki i 5 synów. Prowadzą ekologiczne gospodarstwo tradycyjne o powierzchni 6 ha oraz pasiekę, w której jest 120 rodzin pszczelich. Starostwie na ręce kapłanów koncelebrujących Eucharystię oraz Prezydenta RP i ojców paulinów, złożyli tradycyjne dary: chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

Na początku Mszy Świętej do pątników swoje słowa skierował także Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydent RP powiedział: „Spotykamy się co roku tutaj na Jasnej Górze, aby w ramach dożynkowej pielgrzymki polskich rolników, powierzać Jasnogórskiej Madonnie, nasze radości i troski, nasze nadzieje i obawy, nasze osiągnięcia i nasze słabości. Za każdym razem Dożynki Jasnogórskie są okazją do podsumowywania kolejnego roku, kolejnej oceny tego, jakie plony przyniosły Ojczyźnie zasiewy rolniczej pracy i rolniczego wysiłku, jakie owoce przyniósł kolejny rok przemian zachodzących na polskiej wsi”.

Następnie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki powiedział: „Dziś chcę tu, z tego miejsca jeszcze raz wszystkim rolnikom podziękować za ich trud, za ich pracę, za ich poświęcenie, ale jednocześnie z tego miejsca, za przyczyną Matki Bożej, modlić się i prosić was o modlitwę, za te rzeczy, za te sprawy, o których przed chwilą mówiłem: za rozwój gospodarstw rodzinnych, za przetwarzanie i sprzedaż produktów w gospodarstwie rodzinnym, na rodzimym, krajowym rynku oraz za ochronę polskiej ziemi przed spekulacją i cudzoziemcami”.

Przed Mszą Świętą głos zabrał także Wiceprezes KRIR Marek Borowski. Wiceprezes KRIR zwrócił uwagę, że ten rok jest szczególnie trudny dla rolnictwa. Jest to rok nałożonego na Polskę embarga Rosji, rok problemów związanych z ASF, niskich cen owoców, rok urodzaju, ale trudnych zbiorów ze względu na deszcze i powodzie w południowej Polsce. Dlatego rolnicy muszą dostać wsparcie i pomoc Rządu RP.

Podczas Eucharystii złożone zostały przez pielgrzymów oraz przedstawicieli instytucji rolniczych oraz dary ołtarza. Samorząd rolniczy przygotował kosze pełne owoców, warzyw i chleba wypieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych plonów. Wiceprezes KRIR wręczył ornat. W uroczystościach, oprócz Zarządu KRIR, brały udział również poczty sztandarowe z izb rolniczych, których przedstawiciele uczestniczyli w pielgrzymce samorządu rolniczego na Jasną Górę.

Rolnicy, jak co roku, przywieźli na pielgrzymkę wieńce dożynkowe, wykonane własnoręcznie z tegorocznych plonów. Znaczna część wieńców to hołd dla św. Jana Pawła II z racji Jego kanonizacji.

W przeddzień uroczystości, 6 września, została zainaugurowana XXIII Krajowa Wystawa Rolnicza organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W czasie wystawy odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów rolniczych, korowód zabytkowych maszyn rolniczych oraz występy zespołów ludowych. Swoje stoisko na wystawie prezentowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. Przedstawiciele izb rolniczych, którzy przybyli na Dożynki Jasnogórskie uczestniczyli również 6 września w konferencji „Planowany kształt Wspólnej Polityki Rolnej (I i II filara) na lata 2015-2020 oraz bieżąca sytuacja w rolnictwie”, w której wziął udział także Zastępca Prezesa ARiMR Jarosław Sierszchulski oraz kierownik Biuro Działań Społecznych i Płatności Bezpośrednich Śląskiego Oddziału ARiMR Artur Chyra.

Podczas konferencji, Zastępca Prezesa ARiMR przedstawił stan realizacji działań finansowanych z PROW 2007-2013 oraz działania, które planowane są w ramach PROW 2014-2020 i sposób ich funkcjonowania. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, omawiając bieżące problemy, z którymi borykają się rolnicy, zwrócił uwagę na występujący na Podlasi wirus ASF i związane z tym protesty rolników, embargo nałożone przez Rosję na produkty rolno-spożywcze, problem szkód łowieckich oraz przedstawił informację dotyczącą obywatelskiego projektu samorządu rolniczego mającego na celu przywrócenie w Polsce możliwości uboju rytualnego.