W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową – czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. ...

Polska jest, obok Czech, największym producentem karpia w Unii Europejskiej. Znaczące ilości produkują jeszcze Niemcy, Węgry i Litwa. ...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjął dziś prezesa Forum Indyjskich Importerów Żywności Amita Lohani. ...

Podczas grudniowych obrad Rady Ministrów UE (15 – 16 grudnia br.) dyskusję zdominowały sprawy przyszłości rynku mleka związane ze zniesienia kwot od kwietnia 2015 r. oraz trudnościami spowodowanymi rosyjskim embargiem. ...

20 grudnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. L Nr 366 z 20.12.2014, s. 20). ...

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2014 r. (4,1776 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie: ...

Mając na uwadze pismo skierowane do Ministra Rolnictwa przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się polscy producenci mleka, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał poparcie samorządu rolniczego dla wniosków Federacji. ...

Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk wzięła udział w ceremonii dzielenia się „Europejskim Chlebem Pokoju” w Berlinie. ...

W dniu 7 września na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny obyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. W modlitwie uczestniczyło 80 tys. rolników z całej Polski. ...

Pod takim hasłem odbyła się dziś wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz przedstawicieli organizacji producenckich owoców i warzyw. ...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, kontynuował dziś rozmowy z ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Raminem Mehmanparast Nodehi dotyczące możliwości pogłębienia dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa. ...

Przed podlaskim urzędem wojewódzkim – kolejny dzień protestu rolników. Koczują tam od czwartku. ...

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w tradycyjnym święcie plonów. Powiat Zduńskowolski był w tym roku współorganizatorem Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych. ...

Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych – oto odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjskie embargo. Komisja Europejska potwierdziła, że zamierza przeznaczyć o 30 milionów euro więcej na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej w 2015 r. Wypłacanie dodatkowych funduszy rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych. ...

Tak szybkiej reakcji Rosji na nałożone na nią sankcje Unii Europejskiej nikt się nie spodziewał. Fakty są jednak takie, że pierwszą ofiarą polityki europejskiej wobec Wschodu stał się polski sadownik. Od 1 sierpnia na teren Rosji nie wjedzie choćby jedna skrzynka jabłek, kapusty, kalafiorów czy śliwek pochodzących z Polski. ...