Żywią i bronią

Średnio 100 razy co roku alarmujemy państwa Unii Europejskiej o pojawieniu się na rynku niebezpiecznej żywności lub pasz. W zdecydowanej większości są to produkty obcego pochodzenia zatrzymane na granicy.

Bezpieczeństwo żywności jest w Unii Europejskiej priorytetem. Aby dać konsumentom pewność, że kupują i jedzą tylko bezpieczne produkty powołano do życia system RASFF. To skrót od angielskiej nazwy: „System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.”. W każdym państwie za zdrowie konsumentów odpowiadają władze krajowe. Ale jeżeli wykryją one nieprawidłowości to powinny za pomocą systemu RASFF natychmiast powiadomić o tym inne kraje członkowskie.

Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności: informacja o takim produkcie, trafia praktycznie w ciągu doby do wszystkich służb UE.

W Polsce system RASFF działa od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej. Tylko w zeszłym roku 107 razy informowaliśmy unijnych parterów o wykryciu niebezpiecznych dla konsumentów produktów.

Monika Zagrajek, Główny Inspektorat Sanitarny: w tym ponad 80 to było odrzucenie na granicy, gdzie nie dopuściliśmy do pojawienia się na rynku polskim produktów niebezpiecznych.

A oto efekty pracy systemu. Na tej liście znajduje się ponad 23 tysiące zdarzeń, które stanowiły potencjalne zagrożenia dla unijnych konsumentów. Ostatnie zgłoszenie z Polski jest sprzed kilku dni. Nasze służby wykryły na granicy na wpół rozmrożone sardynki z Maroka.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP