Złote Jabłka dla najlepszych rolników

Złote Jabłka dla najlepszych rolników

3 lutego br. w Warszawie, Kapituła Konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem „Rolnika – Farmera Roku” i wręczyła laureatom statuetkę „Złotego Jabłka”. Organizatorzy z satysfakcją podkreślali, że konkurs ten wszedł w wiek pełnoletności – jest to jego XVIII edycja.

W XVIII edycji konkursu wzięło udział ponad 250 gospodarstw rolnych, z których do finału zakwalifikowano 30 najlepszych. Laureatów wyłoniono w VI kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne do 50 ha, od 50-100 ha i powyżej 100 ha, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, ogrodnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo oraz przedsiębiorstwa rolnicze. Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali m.in. Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Pietrzak, p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i Wojciech Kapelański, Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Minister Dariusz Młotkiewicz, odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników konkursu, który podkreślił w nim, że organizowany plebiscyt należy do najważniejszych w kraju, gdyż przyczynia się do unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa. A biorący w nim udział udowadniają, że polskie gospodarstwa mogą być wydajne i z powodzeniem konkurują na europejskim rynku.

Z tą opinią zgodził się również Tadeusz Nalewajk. – Jest to dobra forma promocji polskiego rolnictwa. Rolnicy mając dostęp do środków unijnych, zrobili ogromny postęp. Nie mamy się czego wstydzić. Potwierdza to dodatnie saldo handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi – powiedział Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Zadaniem polityków, i to bez względu na przynależność partyjną, jest tworzyć sprzyjający klimat umożliwiający ten postęp zarówno w kraju, jak i na forum unijnym – dodał.

Natomiast Sławomir Pietrzak, p.o. Prezesa ANR, nawiązując do 18 lat konkursu „Rolnik – Farmer Roku” przypomniał, że Agencja funkcjonuje na rynku od 20 lat. – Być może brak różnic pokoleniowych powoduje, że współpraca między organizatorem konkursu a Agencją układa się tak dobrze – powiedział nieco żartobliwie. Podkreślił, że laureaci wytyczają nowe kierunki rozwoju dla całego sektora rolnego. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdyż Unia Europejska już czuje oddech krajów intensywnie rozwijających rolnictwo, tworzących grupę BRIC: Brazylii, Rosji, Indii i Chin. I dlatego musi dołożyć wszelkich starań, aby skutecznie z nimi konkurować.

Ponadto Prezes Pietrzak zapraszał do współpracy z ANR i zachęcał do zakupu gruntów rolnych z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przypomniał, że do końca 2013 roku można je nabywać na zasadach preferencyjnych, a ponadto ich zakup ułatwia znowelizowana niedawno ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo i coraz bardziej wyrównany poziom startujących gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy nad konkursem od lat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Patronat medialny nad konkursem objął Program 1 Telewizji Polskiej oraz Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, wydawca m.in. miesięcznika „Rolnik Dzierżawca”.

  • Laureatami XVIII edycji w poszczególnych kategoriach zostali:
  • gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Małgorzata i Ireneusz Markiewiczowie, zamieszkali w Hucie Wałowskiej (woj. łódzkie). Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli owiec, w którym utrzymuje się średnio 135 owiec zarodowych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Laureaci zajmują się także skupem, praniem i uszlachetnianiem wełny owczej. Współpracują m.in. z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu oraz Instytutem Zootechniki w Balicach;
  • gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Bożena i Jan Pilipiukowie z Żeszczynka (woj. lubelskie). Prowadzą gospodarstwo o powierzchni 85 ha, nastawione na produkcję mleka. Stado podstawowe liczy obecnie 137 krów o średniej wydajności 7500 kg mleka rocznie. W gospodarstwie organizowane są praktyki m.in. dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha – Michał Matuszczyk zamieszkały w Modliszewicach (woj. świętokrzyskie). Gospodaruje na 224 ha gospodarstwie, w którym dominuje produkcja zwierzęca: hodowla mydła mlecznego i trzody chlewnej. Stado podstawowe krów mlecznych liczy 110 sztuk o średniej wydajności 9500 kg mleka w laktacji. W gospodarstwie odbywają się praktyki studentów SGGW i Politechniki Śląskiej. Laureat jest wiceprezesem Świętokrzyskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego;
  • gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Aniela i Henryk Sondejowie z Lipki Wielkiej (woj. lubuskie). Skutecznie łączą prowadzenie gospodarstwa rolnego z przetwórstwem warzyw. 128 ha gospodarstwo położone jest w regionie Puszczy Noteckiej. Uprawiają m.in. ziemniaki, marchew, pietruszkę, kapustę i ogórki. Przetwórstwo warzyw to kwaszenie ogórków i kapusty oraz rozdrabnianie i konfekcjonowanie warzyw. Produkty te pochodzą z własnego gospodarstwa;
  • ogrodnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo – Maciej Karczewski zamieszkały w Lutni (woj. dolnośląskie). Kontynuuje on rodzinne tradycje sadownicze. Wiedzę i praktykę zdobywał na studiach w Polsce, Anglii i USA. W „Maciejowym Sadzie” o powierzchni ponad 11 ha uprawiane są jabłonie różnych odmian. Posiada certyfikat Integrowanej Produkcji. We współpracy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w gospodarstwie badane są warunki upraw nowych odmian jabłoni;
  • przedsiębiorstwa rolnicze – Andrzej i Romuald Wiśniewscy zamieszkali w Sławkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Prowadzą 513 ha gospodarstwo położone na historycznej Ziemi Chełmińskiej, na której odnowiony został dzięki staraniom laureatów pałacyk i park, będący ich własnością. Obecnie gospodarstwo jest przez nich wykupione w całości i nastawione wyłącznie na produkcję roślinną. Są założycielami i członkami grupy producentów warzyw.