Ceny gruntów systematycznie rosną

Ceny gruntów systematycznie rosną

Średnia cena gruntów rolnych w 2011 roku wyniosła 17 165 zł za 1 ha. W porównaniu do 2010 roku, kiedy to średnia cena transakcyjna wyniosła 15 281 zł za 1 ha, nastąpił wzrost o 12%. Ceny w 2011 roku zostały określone na podstawie prawie 14 tys. zawartych umów sprzedaży.

Najwyższe średnie ceny za 1 hektar uzyskano w województwach: śląskim (24 447 zł), mazowieckim (24 041 zł), kujawsko-pomorskim (23 600 zł) i wielkopolskim (22 924 zł), a najniższe w lubelskim (11 162 zł) i lubuskim (11 475 zł).

Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 20,0 tys. zł/ha, a następnie dla nieruchomości do 1 ha – 19,7 tys. zł/1ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 14,7 tys. zł/1ha.

Porównując poszczególne kwartały 2011 r. można zaobserwować systematyczny wzrost cen. W czwartym kwartale 2011 r. odnotowano najwyższą średnią cenę za 1 ha – 18 498 zł. Cenę w IV kwartale określono na podstawie prawie 3,5 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych prawie 44 tys. ha. Porównując IV kwartał 2011 r. z IV kwartałem 2010 r., nastąpił wzrost średniej ceny o 2623 zł, czyli o 16,5%.

Ceny ziemi rolnej w II kw. 2012 r.

Najwyższe średnie ceny za 1 ha, w IV kwartale 2011 r., uzyskano w województwach: małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a najniższe osiągnięto w woj. lubuskim i lubelskim.

Analizując zmiany cen gruntów rolnych wyraźnie widać, że dynamika wzrostu cen w ostatnich 4 latach podlega znacznym wahaniom. Największy procentowy wzrost cen gruntów rolnych miał miejsce w 2007 roku, kiedy to zwiększyły się one o 33%. Od tego momentu dynamika słabła, osiągając w 2008 i 2009 r. odpowiednio: 28% i 19%. W 2010 roku wyniosła ona jedynie 1,3%, by w ostatnim roku wzrosnąć do 12%.

Czynsz dzierżawny w II kw. 2012 r.

Warto odnotować, że ceny gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa są dużo niższe od cen gruntów sprzedawanych w obrocie międzysąsiedzkim, podawanych przez GUS. W IV kwartale 2011 roku państwowe grunty były tańsze o ponad 2 tys. zł za 1 ha.

W 2011 roku Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha gruntów, czyli o 30% więcej niż w 2010 roku. Jest to wynik najlepszy od 9 lat. Największe powierzchnie sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (ponad 24 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (prawie 21 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: małopolskiego (509 ha) i świętokrzyskiego (ponad 1,8 tys. ha). Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 8,7 ha.

Dobre rezultaty sprzedaży przełożyły się także na najlepszy w historii wynik finansowy Agencji. W efekcie ANR odprowadzi (większość już przekazała) do kasy państwa za 2011 rok ok. 2 mld zł.

Osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe, gdyby oferta Agencji nie spotkała się z zainteresowaniem kontrahentów, głównie rolników. Dzięki korzystnym cenom zbytu większości produktów rolnych w okresie ostatnich dwóch lat, w rolnictwie znalazły się środki na zakup ziemi. Popyt wspierany był także przez preferencyjne kredyty na zakup ziemi z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, a także przez wykorzystywanie przez ANR możliwości sprzedaży gruntów na raty.

Według stanu na koniec 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje ok. 1,96 mln ha, z czego niecałe 1,47 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje ok. 310 tys. ha, w postaci ponad 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Opolu i Gdańsku.