Ziemia z upadłej spółki dla rolników

W środę, 16 grudnia 2009 r., dzięki skutecznym działaniom Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filii w Koszalinie, przejęte zostały do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty o powierzchni 4214 ha, będące dotychczas w dzierżawie upadłej spółki „Polfarm” z siedzibą w Krosinie.

Nieruchomości te położone są na terenie dwóch gmin powiatu świdwińskiego (Sławoborze i Świdwin ). Na terenie gminy Świdwin przejęto grunty o powierzchni ogólnej 2882 ha, a na terenie gminy Sławoborze o powierzchni ogólnej 1332 ha. Grunty wchodzące w skład nieruchomości charakteryzują się dobrą bonitacją i konfiguracją terenu oraz atrakcyjną lokalizacją względem rynków zbytu.

W chwili obecnej w Agencji Nieruchomości Rolnych trwają prace nad programem restrukturyzacji przejętego gospodarstwa, który ma za zadanie określić kierunki rozdysponowania gruntów oraz stojących na nich budynków. Podczas prac nad programem główny nacisk kładziony jest na zaspokojenie potrzeb gruntowych, zgłaszanych przez miejscowych rolników. Prace nad programem restrukturyzacji prowadzone są we współpracy z organizacjami rolniczymi i samorządami lokalnymi.

OT ANR Szczecin