Zbiory zbóż w 2009 roku wyższe o 2,5 proc. rdr i wyniosą 28 mln ton

Tegoroczne zbiory zbóż będą wyższe o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosą 28 mln ton – prognozuje Marcin Krzemiński, ekspert rynku zbóż z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„Zbiory zbóż w Polsce w 2009 r. mogą wynieść 28,0 mln ton, tzn. o ok. 2,5 proc. więcej niż w roku 2008. Na wzrost zbiorów pszenicy wpływa zwiększenie powierzchni jej uprawy, natomiast zwiększenie produkcji zbóż paszowych jest wynikiem wyższych plonów” – ocenia Krzemiński.

Na wysokość zbiorów wpływ miała korzystna pogoda w okresie letnim.

„Według IUNG od 1 czerwca w Polsce nie było suszy, a na przeważającym obszarze kraju występowały dobre warunki wilgotnościowe dla upraw. Ze względu na duże zapasy na początku nowego sezonu, łączna podaż zbóż w kraju będzie wysoka” – podkreśla ekspert.

CENY ZBÓŻ STABILNE W III KW. LEKKI WZROST OD IV KW.

Nowy sezon 2008/09 rozpoczął się obniżeniem cen zbóż do poziomu obserwowanego w sezonie 2005/06.

„Niewielki spadek cen, względnie ich stabilizacja, powinien trwać przez cały III kwartał 2009 r., a w kolejnych miesiącach należy oczekiwać niewielkiej korekty cen” – uważa Krzemiński.

„Nie powinny one jednak przekroczyć poziomu sprzed roku” – dodaje.

Jego zdaniem w najbliższym czasie należy oczekiwać spadku cen kukurydzy, która jest obecnie w Polsce droższa niż w krajach sąsiednich.

PAP