Od września ceny żywności zaczną rosnąć, jednak wolniej niż w ’08

Od września ceny żywności zaczną rosnąć, jednak tempo wzrostu będzie znacznie wolniejsze niż miało to miejsce w roku ubiegłym – ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„Obserwacje rynku wskazują, że ceny żywności po sezonowym spadku w sierpniu br., od września zaczną rosnąć, lecz w tempie dużo wolniejszym niż przed rokiem” – napisała Świetlik w co miesięcznej analizie rynku żywnościowego.

„Istotnym czynnikiem dynamizującym wzrost cen żywności może być wzrost cen paliw, a spowalniającym – bariera popytu nasilająca się pod wpływem negatywnych tendencji na rynku pracy i pogorszenia sytuacji dochodowej ludności” – dodała.

Jej zdaniem dobre zbiory zbóż, rzepaku i – spodziewane – warzyw gruntowych będą wpływały stabilizująco na ceny produktów roślinnego pochodzenia.

„Tempo wzrostu cen mięsa wieprzowego, będzie hamowane przez spadek popytu wewnętrznego, ograniczone możliwości eksportu na wschód i opłacalny import z zachodu oraz spodziewane w końcu 2009 r. przejście do wzrostowej fazy cyklu świńskiego” – ocenia ekspert.

„Umacnianie się złotego i spadek cen wołowiny na unijnym rynku może spowodować spowolnienie dynamiki eksportu oraz cen bydła i mięsa wołowego w Polsce” – dodaje.

Świetlik przewiduje także, że w IV kwartale br. zahamowaniu ulegnie spadkowa tendencja cen artykułów mleczarskich.

PAP