Zbiory owoców w 2010r. o 650-900 tys. t. niższe niż w 2009

Zbiory owoców mogą być w 2010 roku niższe o 650 – 900 tys. ton w porównaniu do plonów zeszłorocznych – prognozuje Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.

„Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych i Młodych Sadowników w dniu 25 czerwca br. dyskutowano nad przewidywaną wielkością zbiorów ważniejszych gatunków owoców w naszym kraju w bieżącym roku. W oparciu o długą dyskusję opracowano prognozę zbiorów, która jest następująca (tys. ton): jabłka 2.000 – 2.200; gruszki 35 – 40; wiśnie 120 – 130; śliwki 90 – 95; czereśnie 25 – 30; truskawki 140 – 150; maliny 70 – 75; porzeczka czarna 120 – 125” – napisano we wstępnej prognozie.

„Zbiory tych gatunków owoców mogą być w porównaniu z rokiem 2009, niższe o 650 – 900 tys. ton. Istotnie mniej będzie owoców przemysłowych. Ceny skupu mogą być wyższe od kosztów produkcji wszystkich gatunków owoców” – dodano.

Z danych GUS wynika, że zbiory owoców z drzew w 2009 roku wyniosły 3,1 mln t, zaś zbiory owoców jagodowych 0,5 mln t.

PAP