Z certyfikatem

W Jaworzu koło Bielska-Białej działa największe w regionie gospodarstwo z certyfikatem ekologicznym. Ponad 120 ha farma jest prowadzona przez Zakład Doświadczalny Państwowego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim.

Gospodarstwo od 2007 roku posiada certyfikat ekologiczny i specjalizuje się w hodowli zwierząt starych ras: bydła rasy czerwonej polskiej, owiec wrzosówki i olkuskiej oraz trzody chlewnej: złotnickiej i puławskiej.

Wszystko od uprawy zbóż na pasze po chów zwierząt jest prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami produkcji ekologicznej. Większość prac jest wykonywana ręcznie. Bydło i owce przebywają na okolicznych pastwiskach, świnie mają specjalny wybieg.

Straty w plonach tak prowadzonego gospodarstwa rekompensują dopłaty obszarowe, rolno-środowiskowe oraz zachowawcze do utrzymania starych ras zwierząt, a wyższe ceny mięsa pochodzącego z ekologicznej hodowli zapewniają gospodarstwu rentowność.

Gospodarstwo prowadzi własny sklep – to dodatkowe źródło dochodu.

Wkrótce oprócz mięsa będzie w nim można kupić ekologiczny drób i jaja bo farma w Jaworzu chce zainwestować w hodowle kur: zielono i złoto nóżki oraz rasy karmazynowej.

Monika Matl/OTV Katowice Redakcja Rolna TVP