Wzrost importu wieprzowiny do Czech

Produkcja wieprzowiny w Czechach w 2008 r. zmniejszyła się o 7%. Konieczne było zwiększenie importu tego mięsa do tego stopnia, że 1/3 wieprzowiny spożytej w kraju pochodziła z importu.

Importowano 146 tys. ton wieprzowiny, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej. Eksport tego mięsa wyniósł tylko 34 tys. ton. Głównym dostawcą wieprzowiny na rynek czeski były Niemcy, skąd pochodziło 47% ogółu importu tego mięsa. Sprowadzano je również z Austrii, Polski, Hiszpanii i Holandii. Wzrost cen wieprzowiny ograniczył jej konsumpcję. Zmniejszyła się ona o 1,7 kg na osobę i wyniosła 43,5 kg. Samowystarczalność Czech pod względem produkcji wieprzowiny spadła do 74% (w 2002 r. – 101%).

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2347, s. M/8