Nadwyżka w handlu zagranicznym francuskimi produktami rolnymi

Nadwyżka w handlu zagranicznym francuskimi produktami rolnymi i żywnością w 2008 r. wyniosła 9,3 mld euro. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła ona o 3,2%.

Wzrost ten był jednak mniejszy niż rok wcześniej. Zaznaczył się on najsilniej między czerwcem a październikiem i był wynikiem głównie zwiększenia eksportu nieprzetworzonych produktów do innych krajów Unii. Nadwyżka w handlu zagranicznym Francji z innymi państwami Wspólnoty wzrosła o 4%, podczas gdy z krajami spoza Unii spadła o 1%. Eksport pszenicy do krajów Unii zwiększył się pod względem wartości o 2%, kukurydzy – o 36%, a nasion roślin oleistych – o 61%. Spadek nadwyżki w handlu zagranicznym z krajami trzecimi był wynikiem wzrostu importu przetworzonych produktów o 20%.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2348, s. N/2