Wzrost cen zbóż wobec spadków cen mięsa i mleka

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 11-17 stycznia wzrosły ceny zbóż, natomiast spadły ceny mięs, z wyłączeniem bydła, oraz odtłuszczonego mleka w proszku.

ZBOŻE

W połowie stycznia br. na rynku krajowym utrzymywała się wzrostowa tendencja cen skupu zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 11-17.01.br. pszenicę konsumpcyjną przeciętnie skupowano po 500 zł/t, tj. nieco drożej (o 0,3 proc.) niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 3,3 proc. wyższa niż przed miesiącem i zbliżona do notowanej przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano 325 zł/t, tj. o ponad 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o prawie 11 proc. więcej niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o 13,5 proc. tańsze niż przed rokiem. W porównaniu do poprzedniego tygodnia o 3,2 proc. podrożał w skupie jęczmień paszowy. W dniach 11-17.01.br. za zboże to płacono średnio 409 zł/t, tj. o ponad 6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o ok. 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Cena kukurydzy w analizowanym tygodniu średnio wynosiła 510 zł/t. Była ona o 0,6 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o ponad 3 proc. wyższa niż przed miesiącem.

MIĘSO

W dniach 11-17.01.2010 r. ceny skupu żywca wieprzowego i drobiowego uległy obniżeniu. Podrożało natomiast bydło. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, dostawcy trzody chlewnej, otrzymywali średnio 3,76 zł/kg, tj. o ok. 1,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu do notowania sprzed roku było to o 15 proc. mniej.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy płacono przeciętnie 4,88 zł/kg, odpowiednio o 2 proc. i o 3 proc. więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o ok. 9 proc. więcej niż przed rokiem.

Dostawcy kurcząt typu brojler uzyskiwali średnio 2,88 zł/kg, o 3,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o prawie 8 proc. mniej niż przed rokiem. Natomiast cena indyków przeciętnie ukształtowała się na poziomie 4,38 zł/kg wobec 4,39 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o 2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

MLEKO

Od początku br. notowany jest także stopniowy spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 11-17.01.br. za artykuł ten średnio w kraju wytwórcy otrzymywali 7,80 zł/kg, tj. o 1,6 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

PAP