Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 14,2 mld zł – MRR

Wartość wydatków beneficjentów, od początku uruchomienia programów perspektywy finansowej 2007-2013 do 11 października tego roku, wyniosła 14,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 11,1 mld zł – podało w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 11 października 2009 r. złożono 88,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 204,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 20.095 umowy o dofinansowanie na kwotę 76,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowania w części UE 54,7 mld zł, co stanowi 19,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

PAP