Wstrząśnięty, nie zmieszany

Wstrząśnięty, nie zmieszany

Pod takim znamiennym tytułem holenderski „Rabobank” opublikował raport na temat kondycji sektora mleczarskiego.

Wnioski są optymistyczne. Przyszły rok powinien przynieść poprawę sytuacji dla przetwórców mleka. Niestety gorzej będzie z jego producentami.

Skąd ten optymizm? Zdaniem holenderskich analityków konsumpcja artykułów mleczarskich powinna rosnąć wraz ze wzrostem ludności świata oraz jej dochodami.

Dobre są też perspektywy średnioterminowe rynku do 2013 r. O tempie powrotu koniunktury zadecyduje redukcja wciąż wysokich zapasów mleka w proszku i nieco mniejszych – masła, zarówno w Unii Europejskiej, jak i Stanach Zjednoczonych.

Nieco mniej optymistycznie wyglądają prognozy dla rolników. Niestety wszystko wskazuje na to, że wahania cen skupu będą się utrzymywać.

Ostatnie załamanie na światowych rynkach spowodowało, że produkcja mleka niemal na całym świecie stała się nieopłacalna.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP