Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi

Od dzisiaj do 9 lipca. Ruszyła druga edycja wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą. Do wydania jest ponad miliard złotych.

W regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji tłumów nie ma.

Marzena Gadomska – ARiMR „Na tą chwilę nie mamy dużo beneficjentów w związku z tym wnioski o pomoc na dofinansowanie można składać pocztą lub przez osobę upoważnioną. Wnioski składamy do 9 lipca, więc mamy taka nadzieje, że tych wniosków i wnioskodawców będzie więcej”.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem na obszarach wiejskich. Lista działalności, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji. Od różnego rodzaju usług, przez przetwórstwo do magazynowania i przechowywania towarów.

Zofia Szalczyk – wiceprezes ARiMR „Pomoc ma charakter wsparcia do projektu, którego celem jest tworzenie nowych miejsc pracy.”

Wysokość pomocy zależy od ilości utworzonych miejsc pracy. Może to być od 100 do 300 tysięcy złotych. Pomoc jest wypłacana po realizacji inwestycji, ale można ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Stefan Gora – ARiMR „Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia zgłaszanego przez beneficjenta, beneficjent będzie mógł złożyć wniosek do nas o udzielenie takiej zaliczki i ta zaliczka wynosi 50% kwalifikowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia”.

O kolejności przyznania wsparcia będzie decydować liczba tak zwanych punktów rankingowych. Największe szanse na wsparcie mają przedsiębiorcy z terenów uboższych o dużej stopie bezrobocia.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP