Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy – małe zainteresowanie

Przypominamy, że jeszcze tylko przez cztery dni można składać wnioski o wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy. Do tej pory po taką pomoc zwróciło się zaledwie ponad tysiąc przedsiębiorców.

Wszystko wskazuje na to, że najwięcej nowych miejsc pracy na wsiach i w małych miasteczkach powstanie w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu. Złożono tam do tej pory najwięcej wniosków. Pytanie tylko ile z nich zostanie zrealizowanych. W poprzedniej edycji programu jedna trzecia dokumentów została odrzucona już po wstępnym sprawdzeniu.

Stefan Gora, ARiMR: najczęściej popełniane błędy to jest niezgodność kodu działalności gospodarczej wpisanej we wniosku z opisem tej działalności, albo tej, która jest prowadzona i rozpoczynana albo nowo otwieranej działalności.

Zdarzały się tez przypadki, że przedsiębiorcy rezygnowali sami, bo nie byli pewni czy uda im się sprostać wymaganiom. Nowoutworzone miejsce pracy trzeba utrzymać przez dwa lata, a działalność prowadzić przez 5.

Przypomnijmy, że o pomoc mogą ubiegać się firmy zatrudniające mniej niż 10 – ciu pracowników, których bilans roczny nie przekracza 2 miliardów euro.

Marzena Gadomska, ARiMR: kwota pomocy jest dostosowana do ilości miejsc pracy od 100 do 300 tysięcy złoty w zależności od jednego do 3 miejsc pracy.

Ale, aby dostać taki zwrot trzeba zainwestować dwa razy tyle i liczą się tylko tak zwane koszty kwalifikowane.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP