W Agencji Restrukturyzacji pełna mobilizacja

Ze wsparcia na różnicowanie mogą także korzystać rolnicy poszkodowani przez tegoroczną powódź. Planowana wysokość dofinansowania to 80 tysięcy złotych.

Program jest dopiero przygotowywany. O dotacje będą mogli ubiegać się rolnicy, u których oyszacowano minimum 30% strat wartości produkcji rolnej i szkody nie niższe niż 10 tys. zł w odniesieniu do majątku trwałego. Dla nich przewidziano zwiększenie wsparcia z 50% do 80% wysokości dofinansowania inwestycji.

Marek Sawicki – minister rolnictwa – „Ci którzy będą składali wnioski w tej chwili mogą dokonać korekty w tych wnioskach, bo w tej chwili przygotowali plan na 50% wkładu własnego, ale jeśli mieli te straty będą mogli złożyć korekty.”

Nie ma jednak pospiechu, bo na terenach gdzie wystąpiła w tym roku powódź pula pieniędzy do rozdysponowania jest bardzo duża. Ale to nie wszystko. Rolnicy poszkodowani przez powódź będą mogli ubiegać się także o dofinansowanie na tak zwane przywracanie potencjału produkcji rolniczej. Pomoc przyznawana będzie tym, w których gospodarstwach nastąpiły straty w tak zwanych środkach trwałych służących do produkcji rolnej – budynkach, maszynach, inwentarzu czy plantacjach wieloletnich. Muszą być one oszacowane na co najmniej 10 tys. zł i nie mniej niż 30% wartości produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie mogła wynieść do 90 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 130% wartości szkód lub 300 tys. złotych.

Marek Sawicki – minister rolnictwa – „Chodzi o to, aby to odtwarzanie miało charakter odtwarzania, a nie tylko i wyłącznie odszkodowania za poniesione straty.”

Przewiduje się, że z pomocy skorzysta od 4 do 6 tys. gospodarstw. Do rozdysponowanie przwidziano100 mln. euro.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP