Wieprzowina w 5 smakach

Komisja Europejska rozdysponowała pieniądze na promocję żywności. Z trzech zgłoszonych polskich projektów zaakceptowano tylko jeden. Jego wartość to trzy miliony euro.

Zgodnie z oczekiwaniami unijną dotację otrzymało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy. Sukces tym większy, że konkurencja była duża, a pomysł oceniono bardzo wysoko.

Piotr Ziemann – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy: 27 państw, złożonych 68 projektów, 10 projektów przeszło. Mamy tę satysfakcję, że nasz projekt przeszedł na drugim miejscu.

Nowy projekt będzie koncentrował się na promowaniu produktów mięsnych w Rosji i na Ukrainie, a także w państwach Dalekiego Wschodu: Chinach, Tajlandii oraz Singapurze.

W pierwszym przypadku zależy nam zwłaszcza na rozwoju handlu przygranicznego z Ukrainą. Rynki dalekowschodnie dopiero zdobywamy. Ale tu bez pomocy rządu się nie obejdzie. Pieniądze na promocję w Chinach już mamy, ale prawa eksportu jeszcze nie.

Zbigniew Nowak – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy: to nasze ministerstwo musi jednak w końcu podpisać z ministerstwem chińskim te porozumienie. Tak, że liczymy na to, że jednak dojdzie do tego.

Przez dwa lata trwania programu do wydania będzie około 13 milionów złotych.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP