Od wtorku ARiMR przyjmuje wnioski o dotacje od producentów rolnych

Od wtorku grupy producentów rolnych, które chcą otrzymać unijną dotację na inwestycje w przetwórstwie, będą mogły składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inni przetwórcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie od 15 grudnia.

Jak poinformował w poniedziałek Departament Komunikacji Społecznej Agencji, na inwestycje w przetwórstwie mleka, mięsa, owoców i warzyw, a także dla grup chcących zająć się hurtową sprzedażą, przechowywaniem i zamrażaniem produktów, w tym naborze wniosków jest 300 mln zł. Pieniądze można wykorzystać m.in. na budowę budynków, zakup maszyn, środków transportu itp.

Agencja może dopłacić do inwestycji od 25 proc do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych. Na największe dopłaty mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które działają jako grupa producencka.

Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł dla jednego beneficjenta, a minimalne wsparcie na inwestycję wynosi 100 tys. zł.

Agencja będzie przyjmowała wnioski do chwili wyczerpania środków, ale nie później niż do końca roku. Dokumenty o przyznanie dotacji grupy producenckie muszą dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do właściwego oddziału regionalnego ARiMR.

W pierwszym naborze – od 15 do 21 kwietnia tego roku – do Agencji wpłynęło 451 wniosków o dotacje na kwotę ok. 1 mld zł.

PAP