W rentach strukturalnych znowu zamieszanie

Miało być szybko i sprawnie, a wyszło jak zwykle. Lista osób, które spełniają warunki do uzyskania renty strukturalnej zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Gdy we wrześniu rolnicy składali wnioski o renty strukturalne nikt dokładnie nie wiedział ile trzeba będzie czekać na decyzje o przyznaniu świadczeń.

Tomasz Kozłowski – Sielec wypowiedź z 1 września 2010 „No dokładnie to nie wiem, ale trzeba będzie chyba 3 miesiące czekać na odpowiedź czy dostanę, czy nie dostanę. Tak panowie czy nie?”

Jeszcze miesiąc temu prezes Agencji Restrukturyzacji zapewniał, że lista osób uprawnionych do rent strukturalnych zostanie opublikowana 1-go grudnia.

Tomasz Kołodziej – prezes ARiMR wypowiedź z 4 listopada 2010 „W tej chwili zakończyliśmy już prawie weryfikację tych wniosków. 1 grudnia podamy listę rankingową osób, które złożyły wnioski o renty strukturalne”.

Do dzisiaj jednak taka lista na stronie internetowej Agencji się nie pojawiła. Pojawił się za to komunikat. „W związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uprzejmie informuję, że przesunięciu ulega termin opublikowania listy wnioskodawców, którym w ramach naboru wniosków w 2010 r. przysługiwać będzie renta strukturalna”

Lista ma być opublikowana niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia. Jak długo jeszcze trzeba będzie czekać?

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa „W najbliższym czasie w ciągu kilku dni będzie ta lista rankingowa prawdopodobnie stworzymy również listę rezerwową, czyli w miarę gdyby się te środki udało pozyskiwać następne osoby mogłyby dochodzić”.

Na decyzje w sprawie przyznania rent strukturalnych czeka ponad 11 tysięcy rolników. Ilu ostatecznie dostanie świadczenia tego na razie nie wiadomo. Na pewno są pieniądze dla sześciu i pół tysiąca osób.

„W związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uprzejmie informuję, że przesunięciu ulega termin opublikowania listy wnioskodawców, którym w ramach naboru wniosków w 2010 r. przysługiwać będzie renta strukturalna”.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP 291