W końcu kwietnia drożała pszenica

W ostatnim tygodniu kwietnia na rynku drożała pszenica – wynika z danych ministerstwa rolnictwa.

ZBOŻA

W dniach 26.04-02.05 przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 460 zł/t, tj. o 0,6 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o blisko 16 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 383 zł/t wobec 382 zł/t tydzień wcześniej. Cena ta była nieznacznie (o 0,2 proc.) niższa niż miesiąc wcześniej i o ok. 10 proc. niższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 316 zł/t, tj. o prawie 2 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednak z uwagi na znaczny wzrost ceny w poprzednim tygodniu, ziarno to było o ponad 1 proc. droższe niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. żyto było o 13 proc. tańsze.

MIĘSO

W dniach 26.04-02.05 ceny skupu trzody chlewnej, bydła oraz indyków były o 1-2 proc. niższe niż w poprzednim tygodniu, natomiast ceny kurcząt typu brojler wzrosły o 0,6 proc.

Dostawcy żywca wieprzowego w analizowanym okresie otrzymywali średnio 3,49 zł/kg. Było to o 5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 29 proc. mniej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano przeciętnie po 4,49 zł/kg, o 2 proc. taniej niż przed miesiącem i o 6 proc. taniej niż rok wcześniej.

Za kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,10 zł/kg, a za indyki 4,24 zł/kg, tj. o ponad 2 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie drób był o 9-19 proc. tańszy niż w porównywalnym okresie 2009 r.

MLEKO

W dniach 26.04-02.05 przeciętna cena odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęła poziom 8,32 zł/kg, tj. o 4,6 proc. wyższy niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku OMP było droższe odpowiednio o 9 proc. i o 21 proc.

PAP