W klatce

Dziś w Brukseli Polska rozpocznie zabiegi o przedłużenie możliwości stosowania starego typu klatek dla kur niosek.

Tymczasem Wspólnota chce, aby nowe przepisy weszły w życie już od 2012 roku.

Podczas dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa Polska zgłosi wniosek o to, aby nowe przepisy weszły w życie dopiero w 2017 roku. Jednak nie przewiduje się dyskusji na ten temat. Nasz wniosek zostanie tylko odnotowany przez Unię Europejską.

Od 1 stycznia 2012 r. stosowanie, mocno krytykowanych przez obrońców zwierząt klatek bateryjnych obecnego typu, ma być zakazane.

Dopuszczone do użytku będą tylko klatki udoskonalone, które zapewniają ptakom co najmniej 750 centymetrów kwadratowych powierzchni, gniazdo do znoszenia jaj, grzędę o długości co najmniej 15 cm na nioskę, ściółkę lub piasek umożliwiającą grzebanie oraz jeszcze większy dostęp do karmidła i dwóch poideł.

Ale takie inwestycje byłyby dla naszych hodowców bardzo kosztowne, a co więcej pozostał na nie bardzo mało czasu.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP