Spadki cen pszenicy i żyta

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 08-14 lutego spadały ceny żyta konsumpcyjnego i pszenicy, więcej płacono za kurczęta i wieprzowinę.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w˙dniach 08-14.02.br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 489 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,2 proc.) mniej niż w poprzednim tygodniu.

W dniach 08-14.02. br. przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego uległa obniżeniu do 323˙zł/t. Ziarno to było o˙3,6 proc. tańsze niż tydzień wcześniej.

Od znacznego spadku w przedostatnim tygodniu stycznia, ceny skupu jęczmienia paszowego systematycznie rosną. W dniach 08-14.02. br. dostawcy tego ziarna uzyskiwali średnio 408 zł/t wobec 401 zł/t tydzień wcześniej.

MIĘSO

Według danych w drugim tygodniu lutego trzoda chlewna nieznacznie podrożała (o˙0,7 proc.). Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 08-14.02.br. jej dostawcy otrzymywali średnio 3,55 zł/kg. Było to o 5,5 proc. i o 19 proc. mniej niż odpowiednio przed miesiącem i przed rokiem.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy, podobnie jak w poprzednim tygodniu, przeciętnie płacono 4,98 zł/kg.

W drugim tygodniu lutego br. zakłady drobiarskie za kurczęta typu brojler płaciły średnio 2,98 zł/kg, tj. o 1,6 proc. więcej niż w˙poprzednim tygodniu i o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Było to jednak o ok. 8 proc. mniej niż przed rokiem. W analizowanym okresie ceny skupu indyków przeciętnie ukształtowały się na poziomie 4,33 zł/kg, o ok. 1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Było to również o niespełna 2 proc. mniej niż przed rokiem.

MLEKO

w dniach 08-14.02.br. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za proszek ten uzyskiwano 7,58˙zł/kg, tj. o blisko 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

PAP