W grupie raźniej

Kto będzie mógł sięgnąć po dotacje dla przetwórców jeszcze w tym roku? Ministerstwo Rolnictwa daje pierwszeństwo grupom producenckim. Już w listopadzie ruszy kolejny nabór wniosków na inwestycje w przetwórstwie.

Dokładny termin rozpoczęcie przyjmowania wniosków nie jest jeszcze znany.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: w najbliższym czasie ogłosimy kolejny nabór wniosków o nazwie zwiększenie wartości dodanej adresowane do przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Pierwszeństwo przy składaniu dokumentów należy jednak nie do przedsiębiorstw, a do grup producenckich. Agencja Restrukturyzacji będzie przyjmować od nich wnioski przez ponad miesiąc. Dopiero potem do gry wejdą przedsiębiorcy.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: w przypadku gdy te środki finansowe przez te grupy nie zostaną zagospodarowane będzie nabór otwarty dla pozostałych beneficjentów.

Do podziału jest ponad 300 milionów złotych.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP