W drugim tygodniu listopada mięso taniało, a zboża i mleko były droższe

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w dniach 09-15.11.2009 r. rosły ceny zbóż oraz mleka, a wieprzowina i drób były tańsze.

ZBOŻE

W drugim tygodniu listopada br. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen zbóż, na który wpływ miała m.in. realizacja zakupów interwencyjnych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 09-15.11.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 465 zł/t, tj. o blisko 3 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed miesiącem i przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano 278 zł/t, tj. o ok. 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 13,5 proc. więcej niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o 24 proc. tańsze niż przed rokiem.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia o 3,5 proc. podrożał w skupie jęczmień paszowy. W dniach 09-15.11.br. za zboże to płacono średnio 363 zł/t, tj. o ok. 1 proc. mniej niż przed miesiącem i o blisko 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Cena kukurydzy w analizowanym tygodniu średnio wynosiła 460 zł/t. Była ona o ponad 5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o prawie 6 proc. wyższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. kukurydza była droższa o 23 proc.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 09-15.11.2009 r. za trzodę chlewną płacono przeciętnie 4,15 zł/kg, tj. niewiele (o 0,5 proc.) mniej niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie wzrost cen (o 1,9 proc.) odnotowano w skupie żywca wołowego. Dostawcy otrzymywali za niego średnio 4,64 zł/kg. W porównaniu do cen sprzed miesiąca trzoda chlewna i bydło były nieznacznie droższe.

Spadkowa tendencja cen utrzymuje się w skupie drobiu. W analizowanym okresie za kurczęta brojlery płacono średnio 3,00 zł/kg, a za indyki 4,70 zł/kg, w obydwu przypadkach o prawie 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był od 2,5 proc. do ponad 3 proc. tańszy niż miesiąc wcześniej.

Spośród wymienionych gatunków żywca jedynie ceny skupu trzody chlewnej były niższe niż przed rokiem. Jednakże utrzymujące się korzystne relacje do cen zbóż sprzyjają rozwijaniu chowu tych zwierząt. Podobnie dobre relacje cen przedstawiają się dla producentów żywca wołowego i drobiowego.

MLEKO

Rosnący popyt na produkty mleczarskie wpływa na dalszy dynamiczny wzrost cen na rynku krajowym.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 09-15.11.br. ceny odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęły poziom 7,92 zł/kg, tj. o 2 proc. wyższy niż w pierwszym tygodniu listopada br. O ponad 1 proc., do 9,27 zł/kg wzrosły także ceny pełnego mleka w proszku. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca proszek mleczny był droższy o 8-9 proc.

PAP